Coses per venir

Avui no hi ha pa

El futur de la producció alimentaria està sota amenaça, degut a a l’augment de les temperatures, sequeres, erosió del sól i la pesca intensiva entre altres. La nostra capacitat d’alimentar a la població mundial es posarà en risc. Al 2018 les sequeres han causat una reducció significant envers la producció alimentaria en Brandengurg, i s’espera que aquest any continue decreixent la capacitat productiva.

La seguretat de que els aliments arribin a abastir tota la població mundial està sota amenaça. Afegint que ja a moltes zones del planeta pateixen fam. L’augment de les temperatures, l’erosió dels sòls, la sobrepesca i junt diversos factors indiquen que, ben aviat, la capacitat d’alimentar-nos suposarà un risc 1.

A causa del sobreescalfament del planeta, les sequeres, la degradació del sòl, la salinització de les reserves d’aigua i els esdeveniments meteorològics extrems seran més freqüents, el que farà augmentar la pressió envers la collita dels aliments 2. Com ja s’intueix, les àrees més afectades seran les dels països pobres que ja estan en lluita per la seva sostenibilitat 3.

Però el problema no té límits i Europa també es veurà afectada. Per exemple, en 2018, les sequeres causaren un significatiu declivi en la producció en Àvila, amb pèrdues xifrades en 100 milions d’euros [^Avila2019]. Però la situació és fa més greu degut a la elevada taxa de desaparició d’insectes, amb una població a punt del col·lapse 4. Aquesta pèrdua de diversitat, i en particular de pol·linitzadors fonamentals, debilitarà, si cap encara, més el complexe sistema biològic del quals totes en depenem 5.

Com si no fos suficient, els bancs globals de pesca també estan sota amenaça per la sobrepesca 6. Aquest problema s’intensificarà per l’augment dels nivells de CO2 ja que acidifiquen els oceans, afegit al col·lapse dels esculls de coral i l’amenaça de la proliferació d’algues, ens enfronta a un futur mar estèril. Els sistemes d’aigua dolça, com llacs i rius, també es veurien afectats 7. Clar i ras, els nostres mars i rius estaran buits, sense vida.

Si nosaltres no ens podem alimentar mateixa estarem davant un greu risc. Sense accions radicals i immediates, la nostra capacitat d’alimentar la població mundial serà seriosament minada. Les persones famolenques són persones desesperades i en aquest sentit, ens enfrontem a un futur amb possibles conflictes entre la població per lluitar per poder tenir aliments.

Referències

  1. Carrington, 8 Aug. 2019, Climate crisis reducing land’s ability to sustain humanity, says IPCC, The Guardian, London, United Kingdom. ↩︎

  2. IPCC Special Report, 2019, IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems., IPCC, Geneva, Switzerland. ↩︎

  3. Wheeler & Von Braun, 2013, Climate change impacts on global food security, Science 341(6145):508-513. ↩︎

  4. Sánchez-Bayo et al., 2019, Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers., Biological conservation 232:8-27. ↩︎

  5. Carrington, 10 Feb 2019, Plummeting insect numbers 'threaten collapse of nature, The Guardian, London, United Kingdom. ↩︎

  6. Pinsky & Byler, 2015, Fishing, fast growth and climate variability increase the risk of collapse, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282(1813):20151053. ↩︎

  7. Diaz et al., 2019, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services – unedited advance version Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service. ↩︎