Coses per venir

Estem despertant a la Mort

L’augment de les temperatures a Siberi ai Nord Amèrica provoquen el desglaç del terra congelat, el Permafrost, i allibera oblidats o desconeguts microbis infecciosos amenaçant la nostra salut: Plaga, Antrax, Verola, la grip espanyola…

Durant l’onada de calor de l’estiu de 2016 un infant de 12 anys va morir en un remot poblat a Sibèria, a conseqüència d’àntrax 1. Al menys 20 persones més foren diagnosticades amb el mateix bacil, potencialment mortal, i més de 2.300 rens no van sobreviure la infecció. La raó era òbvia, però sorprenent.

Un ren contagiat s’havia preservat congelat en els gels permanents (també coneguts com Permafrost) almenys 75 anys. Però aquest gel s’havia fos, alliberant espores del bacil del àntrax al sól i l’aigua dels voltants i per tant es va introduir en la cadena alimentària. El brot fou el primer de la regió en 75 anys.

Durant anys diverses investigadores havien predit que un dels efectes del canvi climàtic podria ser allò atrapat en els gels permanents i que podrien ser alliberats degut a l’augment de les temperatures 2.  Aquest fet inclou perillosos agents infecciosos, envers les quals les persones poden no ser immunes com ara la pesta negra, l’àntrax, la verola o la grip espanyola. Aquestes són només una mostra d’aquelles que coneixem. Les malalties que van patir les nostres avantpassades no estan registrades.

Avui aquesta teoria s’està confirmant. IMicroorganismes infecciosos surten del congelador i ho fan molt ràpidamentI. D’acord amb les científiques de la Universitat de Alaska-Fairbanks i l’Institut Alfred Wegener de Postdam, els gels permanents estan fonent-se a dia d’avui a uns nivells previstos per al 2090 3. Parts d’aquest gel permanent que es va congelar fa milers d’anys està en camí de fondres, alliberant malalties infeccioses i una quantitat considerable de gasos d’efecte hivernacle (GFG) a l’atmosfera. Aquest es un del punts primordials d’inflexió del canvi climàtic.

El missatge és clar: hem d’actuar ara per a evitar el pitjor!

Referències

  1. 2 Aug 2016, Russia anthrax outbreak affects dozens in north Siberia, BBC News. ↩︎

  2. Goudarzi, 1 Nov. 2016, As Earth Warms, the Diseases That May Lie within Permafrost Become a Bigger Worry, Scientific American 315(5):11-12. ↩︎

  3. Farquharson et al., 2019, Climate Change Drives Widespread and Rapid Thermokarst Development in Very Cold Permafrost in the Canadian High Arctic, Geophysical Research Letters 46(12):6681-6689. ↩︎