Coses per venir

Estarem unides?

A mesura que es desvela la crisi, inventarem noves formes de dividir-nos, provant la nostra resiliència com a societat. Aquest futur només pot empitjorar les condicions de vida de la gra majoria de la població. Les divisions socials representen riscos per a l’unitat, especialment en un context que requereix una cooperació global.

La pujada de les temperatures en 1.5°C posarà en perill bilions de vides 1 i alguns estudis suposen que un increment de fins a 2°C acabarà amb la civilització humana 2. Tanmateix, el món es dirigeix cap a l’assoliment de 4°C en la pujada de les temperatures per a 2100 3[^IPCCC2014].

Mantindre la Terra habitable per a la vida humana requereix estabilitzar l’escalfament global al mínim nivell.  Necessitarem d’un mai vist nivell de col·laboració política internacional 45 amb la creació d’una “‘ràpida i de llarg abast’ transformació de la civilització humana a una magnitud sense precedents” 61:1.

No obstant això, el continu escalfament de la Terra desencadena cicles de retroalimentació sociopolítica que amenacen la nostra estabilitat política, impedint la col·laboració internacional i la solidaritat social que necessitem per mantenir el planeta habitable.

Per exemple, l’escalfament afavoreix un clima extrem 78, que destrueix energia [^Panteli2015], transport [^EPA2017]  xarxes, habitatge [^UNHCR2019], i conreus [Kukal2018][Zhang2017]. Les conseqüències són malalties, turbulències econòmiques i mort. Aquelles més afectades per el canvi climàtic hauran de triar la migració cap regions més segures (i possiblement més elevades en latitud) [UNHCR2008][Abel2019].

La migració forçada, un creixement baix o negatiu i la manca de menjar i aigua destrueixen el teixit polític de les comunitats fràgils [Dadush2016][Feng1997] i estan dirèctament relacionades amb l’inestabilitat política [Dadush2016][Deaton2015]. L’inestabilitat política fa estrènyer el creixement i crea condicions inhòspites a la col·laboració domèstica i internacional en problemes importants, incloent el canvi climàtic [^Cammack2007].

En conclusió, el col·lapse  mediambiental del nostre planeta també trencarà la nostra societat. Tan prompte com aquest cicle comenci , paga la pena preguntar-nos que i com  podem estar units de la millor manera per afrontar els reptes que vindran.

[^Abel2019] Abel et al, 2018, Climate, conflict, and Forced Migration, Global Environmental Change, 54:239-249

[^UNHCR2008] Piguet, 2008, Climate change and forced migration, UNHCR, the UN Refugee Agency

[^Panteli2015] Panteli et al, 2015, Influence of extreme weather and climate change on the resilience of power systems: Impacts and possible mitigation strategies, Electric Power Systems Research, 127:259-270

[^EPA2017] Climate Impacts on Transportation | Climate Change Impacts | US EPA

[^UNHCR2019] UNHCR - Climate change and disaster displacement

[^Kukal2018] Kukal, M.S., Irmak, S. Climate-Driven Crop Yield and Yield Variability and Climate Change Impacts on the U.S. Great Plains Agricultural Production. Sci Rep 8, 3450 (2018)

[^Zhang2017] Zhang et al, Economic impacts of climate change on agriculture: The importance of additional climatic variables other than temperature and precipitation, Journal of Environmental Economics and Management 83:8-31

[^Dadush2016] Dadush et al, The Economic Impact of Forced Migration, OCP Policy Center

[^Feng1997] Feng et al, Democracy, Political Stability and Economic Growth, British Journal of Political Science 27:391-418

[^Deaton2015] Deaton, B. J., & Lipka, B. (2015). Political Instability and Food Security. Journal of Food Security, 3(1), 29-33.

[^Alesina1996] Alesina, A., Özler, S., Roubini, N. et al., Political Instability and Economic Growth, J Econ Growth (1996) 1: 189

Referències

  1. IPCC Special Report, 2019, A Global Warming of 1.5°C, IPCC, Geneva, Switzerland. ↩︎ ↩︎

  2. Spratt & Dunlop, 2019, Existential climate-related security risk: A scenario approach ↩︎

  3. World Bank. 2012. Turn down the heat : why a 4°C warmer world must be avoided ↩︎

  4. Keohane, R. (2015). The Global Politics of Climate Change: Challenge for Political Science. PS: Political Science & Politics, 48(1), 19-26. doi:10.1017/S1049096514001541 ↩︎

  5. Brookings Institue: The Challenging Politics of Climate Change ↩︎

  6. Mooney & Dennis, 2018, The world has just over a decade to get climate change under control, U.N. scientists say, Washington Post ↩︎

  7. Stott et al, 2016, How climate change affects extreme weather events, Science 352:6293. ↩︎

  8. Zhai, P., Zhou, B. & Chen, Y. J Meteorol Res (2018) 32: 671. ↩︎