Coses per venir

Guerra Càlida

La manca de pastís a repartir incrementarà els conflictes dintre i entre els països, incloent els poders de les armes nuclears. Tan prompte com s’intensifiquen els fenòmens climàtics, els conflictes polítics apareixeran envers la manca de recursos i el control territorial. Les condicions baix les quals moltes persones viuen es deterioraran dràsticament donant lloc a una major inestabilitat.

A ningú li sorprèn que quan “el pastís es fa petit” s’incrementen els conflictes dintre i fora dels països, amb amenaça nuclear inclosa. A mesura que augmenten els fenòmens meteorològics extrems, els conflictes polítics sorgiran a causa de la manca de recursos i de la voluntat de controlar aquells territoris amb reserves de recursos 1.

Les condicions sota les quals moltes persones viuen actualment es veuran dràsticament deteriorades, el que comportarà una gran inestabilitat. Moltes de les regions amb major risc esdevingut pel canvi climàtic son països políticament inestables que ja han experimentat alts nivells de conflicte 2. Recursos en decreixement, reserves d’aliments i sequeres poden contribuir a l’inquietud social, la qual incrementa les probabilitats de protestes, guerra civil i canvis de règim en el govern. Molts conflictes ocorreguts en l’última dècada, especialment a l’Oest d’Àsia i a l’Àfrica subsahariana, foren influenciats per el canvi climàtic 34.

Conflictes regionals i interns poden potencialment expandir-se a altres països. La inestabilitat política amenaça acords internacionals i per tant la capacitat mundial per a controlar el perill global que es el canvi climàtic 5. El departament de defensa dels EEUU ha pronosticat que el canvi climàtic incrementarà els conflictes globals i estima que més de la meitat de les seves bases militars es troben en risc per aquesta causa 6.

El canvi climàtic representa una amenaça dramàtica per a la pau mundial. Com és natural, aquest potencial increment de les tensions entre poders polítics amb armes nuclears és també una raó per a preocupar-se. En aquest moment en el que el món necessita treballar conjuntament per a lluitar contra el canvi climàtic, aquesta mateixa amenaça pot comportar una separació, encara més, acusada de les nacions i posar-nos a totes en risc. La manera en la que actuem avui marcarà com de pacífic serà el món de les futures generacions.

Referències

  1. US Department of Defense, July 2015, Response to Congressional Inquiry on National Security Implications of Climate-Related Risks and a Changing Climate, Congressional report. ↩︎

  2. Institute for Economics & Peace, June 2019, Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World, Sydney, p.43. ↩︎

  3. Bollfrass & Shaver, 2015, The Effects of Temperature on Political Violence: Global Evidence at the Subnational Level, PLOS ONE 10(5):e0123505. ↩︎

  4. Gleick, 2014, Water, drought, climate change, and conflict in Syria, Weather, Climate, and Society 6(3):331-340. ↩︎

  5. Mach et al., 2019, Climate as a risk factor for armed conflict, Nature 571:193–197. ↩︎

  6. Crawford, 12 Jun 2019, Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War, Watson Institute of Public International Affairs. ↩︎