Coses per venir

Febres tropicals

A mesura que la Terra s’escalfa, l’abast de les nombroses malalties infecciones es traslladen cap al nord, afectant a Europa inclusivament. Les malalties tropicals com la Malaria, Dengue, Zika, Chikungunya, el virus d’Est del Nil… s’estan convertint en un seriosa amenaça per a nosaltres.

Les malalties infeccioses són particularment sensibles a les condicions climàtiques. Estius llargs i calorosos, hiverns templats i l’increment de les pluges anuals poden provocar que organismes portadors com les paparres, els mosquits, els rosegadors, etc… canviïn els seus hàbitats. Aquest fet introduiria certes malalties en àrees on la població no està familiaritzada amb les mateixes, com Espanya.

L’estiu de 2018, a conseqüència de les elevades temperatures (comparades amb els anteriors 4 anys), vam ser testimonis d’un agut i impactant increment d’infeccions d’un virus originari de l’oest del Nil a Europa. 1503 casos de malalties transmeses per mosquits van ser registrades a Europa per el Centre Europeu per a la Prevenció i Control d’Enfermetats. Per desgràcia, 180 d’aquests casos foren mortals 1. Els països afectats inclouen Itàlia, Grècia, Hongria, Sèrbia i Rumania.

Altres malalties que podrien començar a normalitzar-se inclouen la febre de chinkungunya, el dengue, la malària i la leishmaniosi 2. Climes més càlids han motivat a més un increment de malalties transmeses per les paparres, com la malaltia de Lyme i la encefalitis 3. Fins i tot les malalties transmeses per l’alimentació (com la salmonelosis i la campilobacteriosis) semblen ser sensibles a altes temperatures, el que implica que podria afectar seriosament a la seguretat alimentària 4. Malalties transmeses a través de l’aigua, com les causades per Cryptosporidium en l’aigua potable o el bacteri Vibrio en les aigües autoritzades per al bany, es convertiran en una amenaça comú 5.

La nostra salut està en perill. Hem d’actuar ara!

Referències

  1. 14 Dec 2018, Epidemiological update: West Nile virus transmission season in Europe, 2018, ECDC, European Center for Disease Prevention and Control. ↩︎

  2. Semenza & Suk, 2017, Vector-borne diseases and climate change: a European perspective, FEMS microbiology letters 365(2):fnx244. ↩︎

  3. Ostfeld & Brunner, 2015, Climate change and Ixodes tick-borne diseases of humans, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370(1665):20140051. ↩︎

  4. Yun et al., 2016, Association between the ambient temperature and the occurrence of human Salmonella and Campylobacter infections, Nature Scientific reports 6:28442. ↩︎

  5. Rathke, 9 Aug 2019, Vibrionen in der Ostsee: Erster Todesfall in MV – vier weitere Infektionen, Ostsee Zeitung. ↩︎